Rada Techniczna nr 2.

W dniu 21.03.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 2.