Rada Budowy nr 9.

W dniu 09.07.2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 9.