Rada Budowy nr 8.

W dniu 12.06.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 8.