Rada Budowy nr 4.

W dniu 06.02.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 4.