Rada Budowy nr 28.

W dniu 12.02.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 28.