Rada Budowy nr 17.

W dniu 12.03.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 17.