Rada Budowy nr 16.

W dniu 13.02.2020r. odbyła się Rada Budowy nr 16.