Rada Budowy nr 14.

W dniu 12.12.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 14.