Rada Budowy nr 12.

W dniu 08.10.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 12.