Rada Budowy nr 10.

W dniu 05.08.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 10.