Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1.

Dalsi Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1.

Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o. prace projektowe wraz z nadzorem autorskim na etapie prac budowlanych
2. LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY Sp. z o.o. kompleksowa obsługa laboratoryjna

Dalsi Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi

Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. BIK-PROJEKT Sp. z o.o. dostawa materiałów nasypowych
2. RPM BUDOWNICTWO PIOTR MAKSIŃSKI dostawa piasku na nasyp

Dalsi Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1.