L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

podwykonawca robót budowlanych
usługodawca
dostawca
dalszy podwykonawca robót budowlanych
dalszy usługodawca
dalszy dostawca

1 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Wstępne prace projektowe usługodawca
2 Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej usługodawca
3 Firma Geodezyjno-Kartograficzna „RADIAN” J.J. i B. Osińscy Spółka Cywilna usługi projektowe w zakresie: mapa sytuacyjno-wysokościowa, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, podział nieruchomości dalszy usługodawca
4 SANOVA s.c. Paweł Bieschke, Stanisław Hasse opracowanie projektowe branży sanitarnej, operaty wodnoprawne dalszy usługodawca
5 „Biuro Projektowo-Consulitingowe „HYDROECO” s.c. A. Pieniążek, M.Felińczak opracowanie projektowe branży melioracyjnej, operaty wodnoprawne dalszy usługodawca
6 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA opracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dalszy usługodawca
7 INGEO Sp. z o.o. opracowanie projektowe branży geologicznej i geotechnicznej dalszy usługodawca
8 GC Projekt Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji geotechnicznej dalszy usługodawca
9 Grzegorz Mstowski Exatech prace projektowe branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i kolejowej dalszy usługodawca
10 Drogowskaz S.C. M.Gwiazdowski, A.Sosnowski Projekt Tymczasowej Ograniacji Ruchu dla kolizji dróg publicznych z projektowanym przebiegiem drogi S61 oraz DK 64 usługodawca
11 Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót ziemnych usługodawca
12 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. nadzór saperski usługodawca
13 Drogowskaz S.C. M.Gwiazdowski, A.Sosnowski Projekt budowlany i projekt rozbiórki mostu tymczasowego, opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zwolnieniu z wszystkich zakazów z art.. 176 Ustawy Prawo Wodne, analiza układu tymczasowego dróg technologicznych usługodawca
14 EMO Sp. z o.o. wycinka drzew i krzewów, usunięcie karpin w zakresie pasa drogowego wraz z zabezpieczeniem drzew nieprzeznaczonych do wycinki usługodawca
15 Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. nadzór przyrodniczy, w tym nadzór chiropterologiczny, ornitologiczny, herpetologiczny i ichtiologiczny usługodawca
16 KA-RO Sp. z o.o. Obsługa geodezyjna Kontraktu usługodawca
17 V2B POLAND MACIEJ KRAJEWSKI wykonanie inwentaryzacji fotograficznej usługodawca
18 LAB-TECH NIEZALEŻNE LABORATORIUM DROGOWO-BUDOWLANE Michał Stankiewicz Wojciech Tomaszewski Sp.j. świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi laboratoryjnej usługodawca
19 Zyskowski Sławomir Firma Usługowa ZBP obsługa w zakresie BHP usługodawca
20 PEKABEX BET S.A. dostawa belek prefabrykowanych typu T dostawca
21 Aarsleff Sp. z o.o. Wykonanie zoptymalizowanego projektu wykonawczego ( Projekt Technologiczny) palowania oraz roboty palowe ( pale prefabrykowane) podwykonawca robót budowlanych
22 ABM Progress Sp. z o.o. dostawa piasku oraz pospółki dostawca
23 TRASTEEL ENGINEERING Polska Sp. z o.o. dostawa stali zbrojeniowej klasy AIIIN dostawca
24 METRIS Sp. z o.o. wykonanie próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych, badań nośności pali prefabrykowanych oraz pomiarów drgań podczs prowadzenia prac dalszy usługodawca
25 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Siejk Dariusz rozbiórka obiektów budowlanych oraz relokacja kapliczki podwykonawca robót budowlanych

X – zakończenie współpracy

X – całkowite rozliczenie Umowy