Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. wykonanie robót ziemnych: droga ekspresowa S61 oraz drogi serwisowe
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych
3. ELEKTRO-BUD Maciej Nikodem wykonanie robót z zakresu branży elektroenergetycznej: kolizja: WN, SN, nN, wykonanie oświetlenia, wykonania zasilania, kolizja teletechniczna oraz kanał technologiczny
4. ARBOR Sp. z o.o., Sp.k. wycinka i karczowanie drzew oraz krzewów wraz z oczyszczeniem terenu po wycince oraz przygotowanie operatu brakarskiego

Dalsi Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. wykonanie robót ziemnych: droga ekspresowa S61 oraz drogi serwisowe
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych

Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o. prace projektowe wraz z nadzorem autorskim na etapie prac budowlanych
2. LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY Sp. z o.o. kompleksowa obsługa laboratoryjna
3. Pracowania Archeologii Terenowej Adam Kostrzoń pełnienie nadzoru archeologicznego
4. ENVICOS Joanna Maślach pełnienie nadzoru przyrodniczego
5. „GEO-EKSPRES” Robert Dumka kompleksowa obsługa geodezyjna
6. Saferoad Grawil Sp. z o.o. wykonanie i wdrożenie TOR

Dalsi Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. TEDEUSZ STEFANOWSKI ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY „MOSTEX” TADEUSZ STEFANOWSKI dalszy usługodawca AUTOSTRADA II Sp. z o.o.: opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów mostowych
2. LAB-TECH NIEZALEŻNE LABORATORIUM DROGOWO-BUDOWLANE WOJCIECH TOMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA dalszy usługodawca Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o.: prowadzenie kontroli mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu przy realizacji obiektów inżynierskich

Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. BIK-PROJEKT Sp. z o.o. dostawa materiałów nasypowych
2. RPM BUDOWNICTWO PIOTR MAKSIŃSKI dostawa piasku na nasyp
3. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J. dostawa mieszanki 0-31,5 i C50/30
4. EKOTECH TRADE Sp. z o.o. dostawa spoiwa TEFRA 15
5. THOMAS CEMENTY  Sp. z o.o. dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego oraz cementu  –
6. „TOTALBUD INWESTYCJE” Sp. z o.o. dostawa hydraulicznego spoiwa

Dalsi Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1.