Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Inżynier Kontraktu: Piotr Kuciak
Biuro Inżyniera Kontraktu:
Aleja Legionów 147d, 18-400 Łomża
tel. +48 539 529 268
e-mail: kolno@lafrentz.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. +48 (85) 664 58 50
e-mail:  sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl