Odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy

Zamawiający z powołaniem na treść Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] Warunków Szczególnych Kontraktu pismem z dnia 28.05.2021r. złożył Wykonawcy oświadczenie, iż odstępuje z winy Wykonawcy od Umowy nr 2410.12017/2018 zawartej dnia 11.10.2018r. na wykonanie Projektu i budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód”(z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km, ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) na dzień otrzymania niniejszego oświadczenia.

Rada Budowy nr 30.

W dniu 16.04.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 30.

Rada Budowy nr 29.

W dniu 12.03.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 29.

Rada Budowy nr 28.

W dniu 12.02.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 28.

Rada Budowy nr 27.

W dniu 15.01.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 27.

Rada Budowy nr 26.

W dniu 09.12.2020r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 26.  

Przekazanie placu budowy

Dnia 27.11.2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku przekazała Wykonawcy Plac Budowy dla Inwestycji: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km”

Rada Budowy nr 25.

W dniu 17.11.2020r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 25. 

Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

Dnia 12.11.2020 r. Wojewoda Podlaski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca odcinka będzie mógł rozpocząć prace, niezwłocznie po przekazaniu Placu Budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Rada Budowy nr 24.

W dniu 14.10.2020r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 24.