Rada Techniczna nr 3

W dniu 29.06.2022 r. w formie hybrydowej tj. on-line/Biuro Inżyniera Kontraktu w Łomży odbyła się Rada Techniczna nr 3.

 

Rada Techniczna nr 2

W dniu 22.06.2022 r. w formie hybrydowej tj. on-line/Biuro Inżyniera Kontraktu w Łomży odbyła się Rada Techniczna nr 2.

Rada Techniczna nr 1

Rada Techniczna nr 1

W dniu 15.06.2022 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Łomży odbyła się Rada Techniczna nr 1.

Rada Budowy nr 1

Rada Budowy nr 1

W dniu 08.06.2022 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Łomży odbyła się Rada Budowy nr 1.

PRZEKAZANIE PRAWA DOSTĘPU DO PLACU BUDOWY

25 maja 2022

W dniu 25.05.2022 r. odbyło się przekazanie prawa dostępu do placu budowy. Przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy i Konsultanta.

Umowa z nowym Wykonawcą

W dniu 19.05.2022r. została podpisana umowa z nowym Wykonawcą. Obwodnicę Łomży wykona Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia.

Zamawiający ogłosił przetarg związany z wyłonieniem nowego Wykonawcy

” W związku z rozwiązaniem Umowy nr 2410.12017/2018 z TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, Zamawiający W dniu 23 lipca 2021 ogłosił przetarg związany z wyłonieniem nowego Wykonawcy. 15 grudnia 2021 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta – konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy), które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. W dniu 12 stycznia 2022 r. firma ta powiadomiła GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie.  21 stycznia br. GDDKiA musiała unieważnić wybór oferty konsorcjum NDI. Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Były to firmy: Intercor, Budimex, Polaqua i Strabag. W zaistniałej sytuacji GDDKiA postanowiła przystąpić do badania kolejnej najwyżej ocenionej oferty. Najwyżej ocenioną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. W toku weryfikacji, wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdził brak podstaw do wykluczenia. 23 marca 2022 r. oferta Intercoru została uznana za najkorzystniejszą. Realizację inwestycji firma wyceniła na 713,4 mln zł. „

Rada Budowy nr 30.

W dniu 16.04.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 30.

Rada Budowy nr 29.

W dniu 12.03.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 29.

Rada Budowy nr 28.

W dniu 12.02.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 28.