W związku z rozwiązaniem Umowy nr 2410.12017/2018 z TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, Zamawiający ogłosił przetarg związany z wyłonieniem nowego Wykonawcy. Harmonogram poszczególnych etapów przedstawia się następująco:

– Przetarg nieograniczony – ogłoszenie 23.07.2021 r.

– Rozstrzygnięcie przetargu 30.09.2021 r.

– Wybór Wykonawcy 15.12.2021 r.

– Unieważnianie wyboru 21.01.2022 r.