Zamawiający ogłosił przetarg związany z wyłonieniem nowego Wykonawcy

” W związku z rozwiązaniem Umowy nr 2410.12017/2018 z TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, Zamawiający W dniu 23 lipca 2021 ogłosił przetarg związany z wyłonieniem nowego Wykonawcy. 15 grudnia 2021 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta – konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy), które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. W dniu 12 stycznia 2022 r. firma ta powiadomiła GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie.  21 stycznia br. GDDKiA musiała unieważnić wybór oferty konsorcjum NDI. Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Były to firmy: Intercor, Budimex, Polaqua i Strabag. W zaistniałej sytuacji GDDKiA postanowiła przystąpić do badania kolejnej najwyżej ocenionej oferty. Najwyżej ocenioną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. W toku weryfikacji, wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdził brak podstaw do wykluczenia. 23 marca 2022 r. oferta Intercoru została uznana za najkorzystniejszą. Realizację inwestycji firma wyceniła na 713,4 mln zł. „