Wizualizacja obiektów mostowych w ciągu DK61

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektu:                                     WD-1/DK64

Rodzaj obiektu:                                    wiadukt drogowy

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiekcie:                                droga krajowa DK64, klasa GP

Kilometraż:                                           km 1+350,27

Przeszkoda:                                          droga wewnętrzna gminy Piątnica (Przejazd nr 1)

Kilometraż przeszkody głównej:          km przejazd nr 1: 0+051,04

km DK64: 1+361,06

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                21,40 m

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           19,80 m

Długość obiektu:                                  42,66 m

Szerokość całkowita:                            12,45 m

Geometria w planie:                             łuk poziomy R = 1200 m

Światło pionowe pod obiektem:           powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,66 m

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • opaski: 0,80 + 0,50 m                =      1,30 m
 • pobocza wyniesione: 2,80 + 1,35 m                =      4,15 m

szerokość całkowita:                                                            12,45 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektu:                                     WD-2a/DK64

Rodzaj obiektu:                                    wiadukt drogowy

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiekcie:                                droga krajowa DK64, klasa GP

Kilometraż:                                           km 2+544,19

Przeszkoda:                                          droga wewnętrzna gminy Piątnica (Przejazd nr 2)

Kilometraż przeszkody głównej:          km przejazd nr 2: 0+068,78

km DK64: 2+553,40

Kąt skosu:                                             70,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                18,40 m

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           16,70 m

Długość obiektu:                                  39,09 m

Szerokość całkowita:                            12,45 m

Geometria w planie:                             łuk poziomy R = 1000 m

Światło pionowe pod obiektem:           powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,65 m

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • opaski: 0,50 + 0,80 m                =      1,30 m
 • pobocza wyniesione: 1,35 + 2,80 m                =      4,15 m

szerokość całkowita:                                                            12,45 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektu:                                     WD-4/DK64

Rodzaj obiektu:                                    wiadukt drogowy

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiekcie:                                droga krajowa DK64, klasa GP

Kilometraż:                                           km 4+602,69

Przeszkoda:                                          droga wewnętrzna gminy Piątnica (Przejazd nr 3)

Kilometraż przeszkody głównej:          km przejazd nr 3: 0+052,74

km DK64: 4+613,49

Kąt skosu:                                             70,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                21,60 m

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           19,90 m

Długość obiektu:                                  45,01 m

Szerokość całkowita:                            12,45 m

Geometria w planie:                             odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektem:           powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,61 m

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • opaski: 0,50 + 0,50 m                =      1,00 m
 • pobocza wyniesione: 3,10 + 1,35 m                =      4,45 m

szerokość całkowita:                                                            12,45 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektu:                                     WD-5/DK64

Rodzaj obiektu:                                    wiadukt drogowy

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów i pieszych

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiekcie:                                droga wojewódzka DW668, klasa G

Kilometraż:                                           km 0+145,21

Przeszkoda:                                          droga krajowa DK64 (Przejazd nr 4)

Kilometraż przeszkody głównej:          km DK64: 5+380,02

km DW668: 0+158,39

Kąt skosu:                                             74,1°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                26,30 m

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           24,60 m

Długość obiektu:                                  50,25 m

Szerokość całkowita:                            14,55 m

Geometria w planie:                             odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektem:           powyżej 5,00 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,60 m

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • opaski: 2 x 0,50 m                     =      1,00 m
 • pobocza wyniesione: 1,35 + 5,20 m*              =      6,55 m

szerokość całkowita:                                                            14,55 m

*w tym ciąg pieszo-rowerowy 3,00 m

Wizualizacja obiektów mostowych w ciągu S61 

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektu:                                     WD-1

Rodzaj obiektu:                                    wiadukt drogowy

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów i pieszych

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiekcie:                                droga krajowa DK61, klasa GP

Kilometraż:                                           km DK61: 0+311,27

Przeszkoda:                                          droga ekspresowa S61

Kilometraż przeszkody głównej:          km S61: 0+464,08

km DK61: 0+359,67

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   ramowy trójprzęsłowy

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu T, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                72,60 m

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           23,70 + 24,20 + 23,70 m

Długość obiektu:                                  94,32 m

Szerokość całkowita:                            20,85 m

Geometria w planie:                             odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektem:           powyżej 5,00 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,41 m

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • jezdnia: 2 x 4,00 m                     =      8,00 m
 • opaski: 4 x 0,50 m                     =      2,00 m
 • pobocza wyniesione: 1,35 + 2,00 + 7,50 m*   =    10,85 m

szerokość całkowita:                                                            20,85 m

*w tym ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych 6,15 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS-2 (WS-2-L / WS-2-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61 1+410,26 (WS-2-L)

km S61 1+408,08 (WS-2)

km S61 1+405,89 (WS-2-P)

Przeszkoda:                                          droga wewnętrzna gminy Łomża (WS-2)

Kilometraż przeszkody głównej:          km drogi wewnętrznej gminy Łomża: 0+086,39

Km S61: 1+418.88

Kąt skosu:                                             70,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                21,59 m (WS-2-L)

21,60 m (WS-2)

21,61 m (WS-2-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           19,90 m

Długości obiektów:                              43,36 m (WS-2-L)

43,36 m (WS-2-P)

Szerokość całkowita:                            14,25 m (WS-2-L)

12,95 m (WS-2-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa i łuk poziomy R = 2620 m

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,63 m (WS-2-L)

1,71 m (WS-2-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-2-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,50 m                =      0,80 m
 • pobocza wyniesione: 1,35 + 2,60 m                =      3,95 m

suma:                                                                                    14,25 m

 • prześwit: 0,10 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-2-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,00 + 1,35 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                               27,30 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  MS/PZDdz-4 (MS/PZDdz-4-L / MS/PZDdz-4-P)

Rodzaj obiektów:                                 mosty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 1+939,63 (MS/PZDdz-4-L)

km S61: 1+937,42 (MS/PZDdz-4)

km S61: 1+935,20 (MS/PZDdz-4-P)

Przeszkoda:                                          rzeka Lepacka Struga

przejście dla zwierząt dużych

Kilometraż przeszkody głównej:          km S61: 1+949,72

Kąt skosu:                                             70,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                24,59 m (MS/PZDdz-4-L)

24,60 m (MS/PZDdz-4)

24,61 m (MS/PZDdz-4-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           22,90 m

Długości obiektów:                              54,29 m (MS/PZDdz-4-L)

48,40 m (MS/PZDdz-4-P)

Szerokość całkowita:                            15,15 m (MS/PZDdz-4-L)

13,85 m (MS/PZDdz-4-P)

Geometria w planie:                             łuk poziomy R = 2620 m

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,50 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,67 m (MS/PZDdz-4-P)

1,60 m (MS/PZDdz-4-L)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (MS/PZDdz-4-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,50 m                =      0,80 m
 • pobocza wyniesione: 2,25 + 2,60 m                =      4,85 m

suma:                                                                                    15,15 m

 • prześwit: 0,10 m
 • kierunek Szczuczyn (MS/PZDdz-4-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,00 + 2,25 m                =      3,25 m

suma:                                                                                    13,85 m

szerokość łączna:                                                                  29,10 m

image

Nazwa obiektów:                                  WS-5

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 3+462,85 (WS-5-L)

km S61: 3+465,03 (WS-5)

km S61: 3+467,21 (WS-5-P)

Przeszkoda:                                          droga gminna nr 105683B (WS-5)

Kilometraż przeszkody głównej:          km 105683B: 0+117,92

km S61: 3+480,80

Kąt skosu:                                             70,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                27,60 m (WS-5-L)

27,60 m (WS-5)

27,60 m (WS-5-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           25,90 m

Długości obiektów:                              51,10 m (WS-5-L)

50,62 m (WS-5-P)

Szerokość całkowita:                            12,95 m (WS-5-L)

12,95 m (WS-5-P)

Geometria w planie:                             odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,88 m (WS-5-L)

1,88 m (WS-5-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-5-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,05 + 1,30 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

 • prześwit: 0,80 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-5-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,30 + 1,05 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                                                                  26,70 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS-6 (WS-6-L / WS-6-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 3+983,83 (WS-6-L)

km S61: 3+983,78 (WS-6)

km S61: 3+983,73 (WS-6-P)

Przeszkoda:                                          droga wojewódzka DW645

Kilometraż przeszkody głównej:          km DW645: 53+079,26

km S61: 4+002,97

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                38,40 m (WS-6-L)

38,40 m (WS-6)

38,40 m (WS-6-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           36,80 m

Długości obiektów:                              65,00 m (WS-6-L)

61,28 m (WS-6-P)

Szerokość całkowita:                            16,65 m (WS-6-L)

15,20 m (WS-6-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,80 m

Wysokość konstrukcyjna:                    2,51 m (WS-6-L)

2,61 m (WS-6-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-6-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas włączeń: 3,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,50 m                =      1,30 m
 • pobocza wyniesione: 2,175 + 2,675 m            =      4,85 m

suma:                                                                                    16,65 m

 • prześwit: 0,10 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-6-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas wyłączeń: 3,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,50 m                =      1,30 m
 • pobocza wyniesione: 0,925 + 2,475 m            =      3,40 m

suma:                                                                                    15,20 m

szerokość łączna:                                                                  31,95 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  MS-7 (MS-7-L / MS-7-P)

Rodzaj obiektów:                                 mosty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 5+653,31 (MS-7-L)

km S61: 5+655,44 (MS-7)

km S61: 5+657,57 (MS-7-P)

Przeszkoda:                                          droga gminna nr 105681B

odprowadzalnik „A”

rów opaskowy

droga wewnętrzna gminy Łomża MS-7A

Kilometraż przeszkody głównej:          km 105681B: 0+271,49

km S61: 5+670,98

Kąt skosu:                                             70,0°

 

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   ramowy dwuprzęsłowy

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                60,89 m (MS-7-L)

60,90 m (MS-7)

60,91 m (MS-7-P)

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           2 x 29,60 m

Długości obiektów:                              85,26 m (MS-7-L)

83,96 m (MS-7-P)

Szerokość całkowita:                            13,90 m (MS-7-L)

12,95 m (MS-7-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,80 m (MS-7-L)

1,91 m (MS-7-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (MS-7-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,50 m                =      0,80 m
 • pobocza wyniesione: 1,175 + 2,425 m            =      3,60 m

suma:                                                                                    13,90 m

 • prześwit: 0,10 m
 • kierunek Szczuczyn (MS-7-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,175 + 1,175 m            =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                                                                  26,95 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  MS-11 (MS-11-L / MS-11-P)

Rodzaj obiektów:                                 mosty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 6+221,03 (MS-11-L)

km S61: 6+224,55 (MS-11)

km S61: 6+228,05 (MS-11-P)

Przeszkoda:                                          rzeka Lepacka Struga

przejście dla zwierząt średnich

drogi wewnętrzne gminy Łomża: MS-11A i MS-11B

Kilometraż przeszkody głównej:          km S61: 6+244,25

Kąt skosu:                                             60,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                39,43 m (MS-11-L)

39,40 m (MS-11)

39,38 m (MS-11-P)

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           37,55 m

Długości obiektów:                              65,01 m (MS-11-L)

66,25 m (MS-11-P)

Szerokość całkowita:                            13,85 m  (MS-11-L)

15,10 m (MS-11-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    2,58 m (MS-11-L)

2,50 m (MS-11-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (MS-11-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 2,225 + 1,025 m            =      3,25 m

suma:                                                                                    13,85 m

 • prześwit: 0,10 m
 • kierunek Szczuczyn (MS-11-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,50 + 0,30 m                =      0,80 m
 • pobocza wyniesione: 2,575 + 2,225 m            =      4,80 m

suma:                                                                                    15,10 m

szerokość łączna:                                                                  29,05 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS-12 (WS-12-L / WS-12-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61 6+792,06 (WS-12-L)

km S61 6+794,25 (WS-12)

km S61 6+796,44 (WS-12-P)

Przeszkoda:                                          droga gminna nr 105740B (ul. Wesoła)

Kilometraż przeszkody głównej:          km 105740B: 0+053,94

km S61: 6+807,70

Kąt skosu:                                             70,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                24,61 m (WS-12-L)

24,60 m (WS-12)

24,59 m (WS-12-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           22,90 m

Długości obiektów:                              48,51 m (WS-12-L)

51,27 m (WS-12-P)

Szerokość całkowita:                            12,95 m (WS-12-L)

14,20 m (WS-12-P)

Geometria w planie:                             łuk poziomy R = 2650 m

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,72 m (WS-12-L)

1,61 m (WS-12-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-12-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,325 + 1,025 m            =      2,15 m

suma:                                                                                    12,95 m

 • prześwit: 0,10 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-12-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,50 + 0,30 m                =      0,80 m
 • pobocza wyniesione: 2,575 + 1,325 m            =      3,90 m

suma:                                                                                    14,20 m

szerokość łączna:                                                                  27,25 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS-13 (WS-13-L / WS-13-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 7+562,69 (WS-13-L)

km S61: 7+562,70 (WS-13)

km S61: 7+562,70 (WS-13-P)

Przeszkoda:                                          droga powiatowa nr 1904B (WS-13)

Kilometraż przeszkody głównej:          km 1904B: 0+058,58

km S61: 7+574,32

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                21,90 m (WS-13-L)

21,90 m (WS-13)

21,90 m (WS-13-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           20,30 m

Długości obiektów:                              42,43 m (WS-13-L)

42,43 m (WS-13-P)

Szerokość całkowita:                            12,95 m (WS-13-L)

12,95 m (WS-13-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,80 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,68 m (WS-13-L)

1,68 m (WS-13-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-13-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,05 + 1,30 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

 • prześwit: 0,80 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-13-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,30 + 1,05 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                                                                  26,70 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS-13 (WS-13-L / WS-13-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 7+562,69 (WS-13-L)

km S61: 7+562,70 (WS-13)

km S61: 7+562,70 (WS-13-P)

Przeszkoda:                                          droga powiatowa nr 1904B (WS-13)

Kilometraż przeszkody głównej:          km 1904B: 0+058,58

km S61: 7+574,32

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                21,90 m (WS-13-L)

21,90 m (WS-13)

21,90 m (WS-13-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           20,30 m

Długości obiektów:                              42,43 m (WS-13-L)

42,43 m (WS-13-P)

Szerokość całkowita:                            12,95 m (WS-13-L)

12,95 m (WS-13-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,80 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,68 m (WS-13-L)

1,68 m (WS-13-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-13-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,05 + 1,30 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

 • prześwit: 0,80 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-13-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,30 + 1,05 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                                                                  26,70 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS/PZDsz-15 (WS/PZDsz-15-L / WS/PZDsz-15-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Łomża

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km 8+334,16 (WS/PZDsz-15-L)

km 8+334,16 (WS/PZDsz-15)

km 8+334,16 (WS/PZDsz-15-P)

Przeszkoda:                                          droga wewnętrzna gminy Łomża (WS-15)

Kilometraż przeszkody głównej:          km drogi wewn. WS-15: 0+066,51

km S61: 8+345,75

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                24,40 m (WS/PZDsz-15-L)

24,40 m (WS/PZDsz-15)

24,40 m (WS/PZDsz-15-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           22,80 m

Długości obiektów:                              45,67 m (WS/PZDsz-15-L)

45,67 m (WS/PZDsz-15-P)

Szerokość całkowita:                            12,95 m (WS/PZDsz-15-L)

12,95 m (WS/PZDsz-15-P)

Geometria w planie:                             odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,69 m (WS/PZDsz-15-L)

1,69 m (WS/PZDsz-15-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS/PZDsz-15-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,55 + 0,80 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

 • prześwit: 1,80 m
 • kierunek Szczuczyn (WS/PZDsz-15-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 0,80 + 1,55 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                                                                  27,70 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  MS-19 (MS-19-L / MS-19-P)

Rodzaj obiektów:                                 mosty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 8+909,59 (MS-19-L)

km S61: 8+909,59 (MS-19)

km S61: 8+909,59 (MS-19-P)

Przeszkoda:                                          rzeka Narew

przejście dla zwierząt

droga technologiczna

drogi wewnętrzne gminy Piątnica:

MS-19B, MS-19C, MS-19A, MS-19D

Kilometraż przeszkody głównej:          km S61: 9+883,06

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   wieloprzęsłowy, ramownicowy

Konstrukcja przęsła:                             przęsła o rozpiętości 41,50 m: ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

pozostałe przęsła: ustrój belkowy o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości

Długość całkowita pomostu:                1206,24 m (MS-19-L)

1205,00 m (MS-19)

1203,76 m (MS-19-P)

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           16 x 41,50 + 80,00 + 2 x 150,00 + 76,00 + 2 x 41,50 m

Długości obiektów:                              1238,50 m (MS-19-L)

1238,50 m (MS-19-P)

Szerokość całkowita:                            12,70 m (MS-19-L)

12,70 m (MS-19-P)

Geometria w planie:                             łuk poziomy R = 5000 m i odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 3,70 m nad wałem przeciwpowodziowym

powyżej 4,70 m nad drogami wewnętrznymi

powyżej 10,00 m nad przejściami dla zwierząt

Wysokość konstrukcyjna:                    przęsła z belek prefabrykowanych: 2,58 m

przęsła z belek o przekroju skrzynkowym: 3,51÷8,31 m

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (MS-19-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 2 x 1,05 m                     =      2,10 m

suma:                                                                                    12,70 m

 • prześwit: 1,30 m
 • kierunek Szczuczyn (MS-19-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 2 x 1,05 m                     =      2,10 m

suma:                                                                                    12,70 m

szerokość łączna:                                                                  26,70 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS-21 (WS-21-L / WS-21-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 10+404,31 (WS-21-L)

km S61: 10+404,31 (WS-21)

km S61: 10+404,31 (WS-21-P)

Przeszkoda:                                          droga powiatowa nr 1900B (WS-21)

Kilometraż przeszkody głównej:          km 1900B: 0+106,73

km S61: 10+416,45

Kąt skosu:                                             90,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                24,40 m (WS-21-L)

24,40 m (WS-21)

24,40 m (WS-21-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           22,80 m

Długości obiektów:                              48,01 m (WS-21-L)

48,01 m (WS-21-P)

Szerokość całkowita:                            15,35 m (WS-21-L)

12,95 m (WS-21-P)

Geometria w planie:                             odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,80 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,67 m (WS-21-L)

1,68 m (WS-21-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

 

 

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-21-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas wyłączeń         3,50 m
 • opaski: 0,50 + 0,80 m                =      1,30 m
 • pobocza wyniesione: 2,50 + 1,05 m                =      3,55 m

suma:                                                                                    15,35 m

 • prześwit: 1,30 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-21-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,05 + 1,30 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                               29,60 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektu:                                     WD-22

Rodzaj obiektu:                                    wiadukt drogowy

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiekcie:                                łącznica W3BC, droga krajowa DK64, klasa GP

Kilometraż:                                           km W3BC: 0+043,47 (WD-22-L)

km W3BC: 0+044,75 (WD-22)

km W3BC: 0+046,03 (WD-22-P)

Przeszkoda:                                          droga ekspresowa S61

Kilometraż przeszkody głównej:          km S61: 10+974,05

km DK64: 0+000,00

km W3BC: 0+000,00

Kąt skosu:                                             65,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   ramowy trójprzęsłowy

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                69,30 m (WD-22-L)

69,30 m (WD-22)

69,30 m (WD-22-P)

Rozpiętość teoretyczna przęseł:           19,40 + 24,50 + 23,70 m

Długość obiektu:                                  89,24 m (WD-22-L)

89,24 m (WD-22-P)

Szerokość całkowita:                            8,95 m (WD-22-L)

8,95 m (WD-22-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa, odcinek prosty

Światło pionowe pod obiektem:           powyżej 5,00 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,59 m (WD-22-L)

1,59 m (WD-22-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Budzisko-Ostrów Mazowiecka (WD-22-L):
 • jezdnia: 4,50 m
 • opaski: 0,50 + 1,00 m                =      1,50 m
 • pobocza wyniesione: 2,05 + 0,90 m                =      2,95 m

suma:                                                                                      8,95 m

 • prześwit: 1,70 m
 • kierunek Jeżewo Stare (WD-22-P):
 • jezdnia: 4,50 m
 • opaski: 1,00 + 0,50 m                =      1,50 m
 • pobocza wyniesione: 0,90 + 2,05 m                =      2,95 m

suma:                                                                                      8,95 m

szerokość łączna:                               19,60 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS-24 (WS-24-L / WS-24-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 12+032,13 (WS-24-L)

km S61: 12+034,32 (WS-24)

km S61: 12+036,51 (WS-24-P)

Przeszkoda:                                          droga gminna nr 105658B (WS-24)

Kilometraż przeszkody głównej:          km 105658B: 0+158,52

km S61: 12+047,87

Kąt skosu:                                             70,0°

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy swobodnie podparty

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                27,10 m (WS-24-L)

27,10 m (WS-24)

27,10 m (WS-24-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           25,40 m

Długości obiektów:                              46,50 m (WS-24-L)

46,47 m (WS-24-P)

Szerokość całkowita:                            12,95 m (WS-24-L)

12,95 m (WS-24-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,70 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,88 m (WS-24-L)

1,88 m (WS-24-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS-24-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,05 + 1,30 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

 • prześwit: 0,80 m
 • kierunek Szczuczyn (WS-24-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,30 + 1,05 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                                                                  26,70 m

image

Dane podstawowe:                            

Nazwa obiektów:                                  WS/PZDsz-25 (WS/PZDsz-25-L / WS/PZDsz-25-P)

Rodzaj obiektów:                                 wiadukty drogowe

Funkcja użytkowa:                               ruch pojazdów

 

Dane identyfikacyjne:                       

Lokalizacja administracyjna:                powiat łomżyński, gmina Piątnica

Droga na obiektach:                             droga ekspresowa S61, klasa S

Kilometraż:                                           km S61: 12+489,91 (WS/PZDsz-25-L)

km S61: 12+489,93 (WS/PZDsz-25)

km S61: 12+489,95 (WS/PZDsz-25-P)

Przeszkoda:                                          przejście dolne dla zwierząt średnich

Kąt skosu:                                             90,0°

 

Dane ogólne:                                      

Klasa obciążenia:                                  klasa A – PN-85/S-10030 (K+0,3K)

Układ statyczny:                                   jednoprzęsłowy ramowy

Konstrukcja przęsła:                             ustrój wielobelkowy ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu MGT, zespolonych z płytą pomostową

Długość całkowita pomostu:                21,64 m (WS/PZDsz-25-L)

21,60 m (WS/PZDsz-25)

21,56 m (WS/PZDsz-25-P)

Rozpiętość teoretyczna przęsła:           20,00 m

Długości obiektów:                              54,27 m (WS/PZDsz-25-L)

54,27 m (WS/PZDsz-25-P)

Szerokość całkowita:                            12,95 m (WS/PZDsz-25-L)

12,95 m (WS/PZDsz-25-P)

Geometria w planie:                             krzywa przejściowa

Światło pionowe pod obiektami:          powyżej 4,60 m

Wysokość konstrukcyjna:                    1,69 m (WS/PZDsz-25-L)

1,69 m (WS/PZDsz-25-P)

Minimalna grubość płyty:                    0,24 m

Szerokości w przekroju poprzecznym:

 • kierunek Ostrów Mazowiecka (WS/PZDsz-25-L):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,30 + 0,80 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 1,55 + 0,80 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

 • prześwit: 1,80 m
 • kierunek Szczuczyn (WS/PZDsz-25-P):
 • jezdnia: 2 x 3,50 m                     =      7,00 m
 • pas awaryjny: 2,50 m
 • opaski: 0,80 + 0,30 m                =      1,10 m
 • pobocza wyniesione: 0,80 + 1,55 m                =      2,35 m

suma:                                                                                    12,95 m

szerokość łączna:                                                                  27,70 m