Rada Budowy nr 7.

W dniu 15.05.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 7.