Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1.

Dalsi Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. wykonanie robót ziemnych: droga ekspresowa S61 oraz drogi serwisowe
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych

Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o. prace projektowe wraz z nadzorem autorskim na etapie prac budowlanych
2. LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY Sp. z o.o. kompleksowa obsługa laboratoryjna
3. Pracowania Archeologii Terenowej Adam Kostrzoń pełnienie nadzoru archeologicznego
4. ENVICOS Joanna Maślach pełnienie nadzoru przyrodniczego
5. „GEO-EKSPRES” Robert Dumka kompleksowa obsługa geodezyjna

Dalsi Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. TEDEUSZ STEFANOWSKI ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY „MOSTEX” TADEUSZ STEFANOWSKI dalszy usługodawca AUTOSTRADA II Sp. z o.o.: opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów mostowych

Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. BIK-PROJEKT Sp. z o.o. dostawa materiałów nasypowych
2. RPM BUDOWNICTWO PIOTR MAKSIŃSKI dostawa piasku na nasyp

Dalsi Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1.