LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH PODWYKONAWCÓW
L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) kategoria podmiotu

podwykonawca robót budowlanych
usługodawca
dostawca
dalszy podwykonawca robót budowlanych
dalszy usługodawca
dalszy dostawca

1 Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Wstępne prace projektowe usługodawca
2 Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej usługodawca
3 Firma Geodezyjno-Kartograficzna „RADIAN” J.J. i B. Osińscy Spółka Cywilna usługi projektowe w zakresie: mapa sytuacyjno-wysokościowa, dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, podział nieruchomości dalszy usługodawca
4 SANOVA s.c. Paweł Bieschke, Stanisław Hasse opracowanie projektowe branży sanitarnej, operaty wodnoprawne dalszy usługodawca
5 „Biuro Projektowo-Consulitingowe „HYDROECO” s.c. A. Pieniążek, M.Felińczak opracowanie projektowe branży melioracyjnej, operaty wodnoprawne dalszy usługodawca
6 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA opracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dalszy usługodawca
7 INGEO Sp. z o.o. opracowanie projektowe branży geologicznej i geotechnicznej dalszy usługodawca
8 GC Projekt Sp. z o.o. wykonanie dokumentacji geotechnicznej dalszy usługodawca
9 Grzegorz Mstowski Exatech prace projektowe branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i kolejowej dalszy usługodawca