2021

– styczeń

114 tydzień: 04 - 09.I.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Projektów PTOR Etap II nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16 rev.2,
 • Projektów PTOR Etap II nr 15 rev.1,
 • Skorygowany Raport Środowiskowy stanu zero,
 • PZJ nr 006 rev.2,
 • PZJ nr 016 rev.1),
 • PZJ nr 017 rev.1,
 • PZJ nr 019,
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości KP:
 • Projektu umowy z firmą AArsleff,
 • Zaakceptowanych Specyfikacji Technicznych przez Inżyniera,
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego nr BI.RUZ.4210.117.2020.AN z dnia 07.01.2021 na wykonanie mostu tymczasowego MT-1 przez rzekę Narew.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie Wycinki drzew km 0+000-1+900; 10+100-10+600 S61, 0+000-0+500 DK64

113 tydzień: 28 XII - 02.I.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacji Technicznych PW TOM 3 Roboty Mostowe, co do których Inżynier zgłosił uwagi,
 • Specyfikacji Technicznych PW TOM 3 Roboty Mostowe, co do których Zamawiający zgłosił uwagi,
 • ZPRS

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuacja wycinki drzew km 0+000-1+900

Kontynuacja niwelacji osnowy geodezyjnej