Aktualne zaawansowanie finansowe

Końcowa wartość Kontraktu zgodna z Ofertą Wykonawcy (netto) Na koniec okresu rozliczeniowego  (wraz z zaliczką w wysokości 4% ZKK) netto % zaawansowania
580 006 888,02 23 200 275,52 4,00%