Aktualne zaawansowanie finansowe
Końcowa wartość Kontraktu zgodna z Ofertą Wykonawcy (netto) Na koniec okresu rozliczeniowego (netto) % zaawansowania
427 383 688,00 6 128 127,65 1,43%