Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Inżynier Kontraktu: Piotr Kuciak
Biuro Inżyniera Kontraktu:
ul. Kamiennogórska 22a, 60-179 Poznań
tel. +48 (61) 867 40 50
tel. +48 539 529 268
e-mail: office@lafrentz.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. +48 (85) 664 58 50
e-mail:  sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

TOTO S.p.A. Costruzioni Generali
Viale Abruzzo, 410-C.P.101
66100 Chieti (CH) Włochy
Tel. +39 0871 58741
Biuro Budowy S61
Ul. Prosta 32
00-838 Warszawa
e-mail: biuroS61@totospa.it