Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Inżynier Kontraktu: Piotr Kuciak
Biuro Inżyniera Kontraktu:
Aleja Legionów 147d, 18-400 Łomża
tel. +48 539 529 268
e-mail: kolno@lafrentz.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. +48 (85) 664 58 50
e-mail:  sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

Dyrektor Kontraktu: Stanisław Semrau

42-400 Zawiercie ul. Okólna 10

tel. 32/67 15 307

www.intercor.eu

Biuro Budowy Drogi Ekspresowej S-61
ul. Księcia Janusza I 1
18-400 Łomża
e-mail: biuro.s61@intercor.eu