Betonowanie fundamentu pod podporę P1 – obiekt WD-1

W dniu 24.10.2022 r. o godzinie 13.00 odbyło się pierwsze betonowanie fundamentu pod podporę P1 obiektu WD-1 w km ok 0+464.