Umowa z nowym Wykonawcą

W dniu 19.05.2022r. została podpisana umowa z nowym Wykonawcą. Obwodnicę Łomży wykona Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia.

Zamawiający ogłosił przetarg związany z wyłonieniem nowego Wykonawcy

” W związku z rozwiązaniem Umowy nr 2410.12017/2018 z TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, Zamawiający W dniu 23 lipca 2021 ogłosił przetarg związany z wyłonieniem nowego Wykonawcy. 15 grudnia 2021 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta – konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy), które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. W dniu 12 stycznia 2022 r. firma ta powiadomiła GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie.  21 stycznia br. GDDKiA musiała unieważnić wybór oferty konsorcjum NDI. Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Były to firmy: Intercor, Budimex, Polaqua i Strabag. W zaistniałej sytuacji GDDKiA postanowiła przystąpić do badania kolejnej najwyżej ocenionej oferty. Najwyżej ocenioną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. W toku weryfikacji, wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdził brak podstaw do wykluczenia. 23 marca 2022 r. oferta Intercoru została uznana za najkorzystniejszą. Realizację inwestycji firma wyceniła na 713,4 mln zł. „

Rada Budowy nr 30.

W dniu 16.04.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 30.

Rada Budowy nr 29.

W dniu 12.03.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 29.

Rada Budowy nr 28.

W dniu 12.02.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 28.

Rada Budowy nr 27.

W dniu 15.01.2021r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 27.

Rada Budowy nr 26.

W dniu 09.12.2020r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 26.  

Przekazanie placu budowy

Dnia 27.11.2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku przekazała Wykonawcy Plac Budowy dla Inwestycji: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km”

Rada Budowy nr 25.

W dniu 17.11.2020r. w trybie on-line odbyła się Rada Budowy nr 25. 

Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

Dnia 12.11.2020 r. Wojewoda Podlaski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca odcinka będzie mógł rozpocząć prace, niezwłocznie po przekazaniu Placu Budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.